مراسم بزرگداشت هفدهمین سالگرد شهادت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و بزرگداشت 110 نفر از شهدای نیروهای مسلح صبح شنبه 21 فروردین با حضور جمعی از مسئولان عالی‌رتبه نظام و شخصیت‌های کشوری و لشکری در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : سوته دلان |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی منبع : |هفدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی
برچسب ها : نیروهای مسلح ,صیاد شیرازی ,سالگرد شهادت ,هفدهمین سالگرد ,هفدهمین سالگرد شهادت